domů lokality články o vodě laboratorní rozbory info a kontakty    
     
 

Jak se provádí kontrola?

Součástí kontroly je semikvantitativní měření parametrů vody pomocí laboratorních reagentů. Je vystaven záznam o měření vybraných ukazatelů vody, a to: dusičnany, dusitany, amonné ionty, celková tvrdost, přechodná (uhličitanová) tvrdost, železo, mangan, ph, vodivost – rozpustné látky. V případě zájmu o bakteriologický rozbor je možné odebrat vzorek do akreditované laboratoře (escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22 a 36 stupních). Je možné odebrat vzorek pro krácený rozbor, nebo úplný rozbor podle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Objednat se lze telefonicky na uvedených tel. číslech, a to v oblastech, kde se kontrola provádí na základě oznámení, které naleznete na příslušných místních úřadech, nebo ve Vašich poštovních schránkách.

Kontaktní informace

Leopold Kocián
IČ: 611 81 668

Testování, měření, analýzy a kontroly vody

Ve spolupráci s akreditovanou laboratoří VZ lab s.r.o. se sídlem Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 Smíchov, osvědčení o akreditaci č. 188/2016 podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Tel.: 774 232 180
E-mail: kocian@kontroly-vody.cz Web:
www.kontroly-vody.cz

 

 
 

práva vyhrazena pro: Leopold Kocián