domů lokality články o vodě laboratorní rozbory info a kontakty    
     

Na těchto stránkách jsou zveřejněny informace o prováděných rozborech, o kvalitě vody z vlastních zdrojů v České republice, zejména ve Středočeském kraji.

Provádíme akreditované laboratorní rozbory v laboratoři dle laboratorního ceníku, a to ve spolupráci s akreditovanou laboratoří VZ lab s.r.o. se sídlem Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 Smíchov, osvědčení o akreditaci č. 188/2016 podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Provádíme rozbory vody v místě odběru pomocí laboratorních reagentů Visocolor Eco firmy Macherey Nagel, kde se stanoví hodnoty dusičnanů, dusitanů, železa, manganu, amonných iontů, celkové tvrdosti, uhličitanové tvrdosti, ph, konduktivity a celkové mineralizace. Vždy je vystaven záznam o měření s hodnotami.

V případě nevyhovujících hodnot vypracováváme návrhy na úpravu vody.

Dále zde naleznete různé informace o vodě, o jejím vlivu na lidské zdraví, laboratorní testy Státního zdravotního ústavu (SZÚ) a další podobné informace.

 

práva vyhrazena pro: Leopold Kocián